Over onze afdeling

Wij zijn een afdeling van de Gezinsbond VZW. Onze jaarlijkse activiteiten zijn de bietentocht, 2de handsbeurs voor kinderartikelen, kinderanimatie, wandeling en fietstocht. Daarnaast plannen we regelmatig infoavonden en cursussen.

Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. Veel van onze activiteiten zijn in functie van hen gepland.

Onze activiteiten vinden meestal plaats in ontmoetingscentrum 't Goor in Engsbergen. Op dit stratenplan van Tessenderlo vindt u de locatie: OC 't Goor.

Verder helpen wij onze leden op weg naar gewestelijke en nationale evenementen.

De Gezinsbond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.). De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

Kinderoppasdienst: als lid van de Gezinsbond kan je gebruik maken van de kinderoppasdienst. Deze dienst wordt gecoördineerd door Mia Stijnen
(013/67 12 53)van de afdeling Tessenderlo. Vanaf 15 januari 2016 zal de Kinderoppasdienst van Tessenderlo – Schoot – Hulst – Engsbergen werken via een online programma voor alle aanvragen, nl. www.kinderoppasdienst.be.

Met de lidkaart van de Gezinsbond kan je aan gereduceerde tarieven natuur- en pretparken, musicals, jeugdtheater en tentoonstellingen ontdekken. De spaarkaart is vanaf 2014 geïntegreerd in de lidkaart. Hiermee krijg je kortingen in bijna 4000 handelszaken. Ook voor de kortingskaarten van het openbaar vervoer kan je bij ons terecht. Haal hier het te downloaden document en stuur het ingevuld naar Maurits.

Als lid heb je recht op bijstand. De Gezinsbond beschikt over tal van diensten met elk een eigen specialisatie om gezinnen te helpen.