Algemene Voorwaarden Tweedehandsbeurs

 • De bedoeling van de tweedehandsbeurs bestaat erin om gezinnen de gelegenheid te geven voorwerpen die nog in goede staat zijn te kopen van andere gezinnen.
 • De organisator van deze beurs is de Gezinsbond afdeling Engsbergen.
 • De verkoper wordt geacht de aanwijzingen van de organisator te respecteren (plaats in de zaal, vrij houden van de doorgangen, ...).
 • Enkel kinderkleding, speelgoed, kinderboeken, baby- en kinderuitzet en kinderfietsen worden te koop aangeboden voor een prijs die door de verkoper bepaald wordt. De Gezinsbond zelf verkoopt geen artikelen.
 • In de zaal wordt de gehuurde tafel en een vrije ruimte van een halve meter als doorgang (of om eventueel een kledingrekje te plaatsen) ter beschikking gesteld. De tafelmaat is 1.2m x 0.8m. Grote artikelen worden gratis in een aparte ruimte geplaatst. Er is toezicht. Deze artikelen kunnen enkel met een etiket, gekregen bij het binnenbrengen van het artikel, worden afgehaald ook wanneer de verkoop ten einde is en de beurs opgeruimd wordt. Bezit men dit controle-etiket niet meer, moet er tot het einde van de beurs gewacht worden vooraleer het artikel mag worden meegenomen.
 • De verkoper kan zijn stand klaarzetten vanaf 11u30. Hij moet ten laatste om 12u30 zijn artikelen binnen hebben om de stand verder op te stellen.
 • De verkoop start om 13u en de verkoper verbindt zich ertoe om tot 16u op zijn standplaats te blijven.
 • De verkoper moet zelf voor wisselgeld zorgen en eventueel zelf verpakkingsmateriaal (vb.plasticzakken) ter beschikking hebben om de verkochte goederen mee te geven.
 • De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatige verdwijnen of beschadigen van de uitgestalde goederen door derden.
 • Annulatie van de huur kan tot 5 dagen voor de beursdatum. Het huurgeld wordt in dat geval terugbetaald. De annulatie op minder dan deze 5 dagen, wordt niet terugbetaald omdat er op deze korte termijn geen nieuwe huurder kan gevonden worden.
 • De verkoper die een tafel gehuurd heeft tegen verminderd tarief omdat hij lid is van de Gezinsbond, dient zijn lidkaart van het huidige jaar bij aankomst te laten zien. Als de lidkaart niet kan worden voorgelegd, dient de verkoper het normale inschrijvingsgeld te betalen.
 • Door het betalen van de huur gaat de verkoper akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De huur bedraagt €5 per tafel voor leden Gezinsbond en €10 per tafel voor niet-leden.

Zaalindeling: